Pillitöökoja tegemised on erilised

Blogi vormis saab osa minu tegemistest. Peale pärimus- ja rahvamuusikapillide on minu lemmiktegevuseks rahvuslik puukäsitöö, vana ja väärtusliku taastamine, tööd kus kõik on eriline.

Pilliaida töödes on kaks spetsiaalsust: rohkelt käsitööd ja pärimuskultuuri väärtus. Pilliehitusest jääb aega üle ja olen süvenenud vana ja väärtuslik autentsesse taastamisse ehk restaureerimisse ja pärimuslikku puidutöötlemisse. Sealt on ammutatud palju ka uute asjade loomisesse.
2021 sügisest saab õppida pillimeistrite koolis Pilliait rahvamuusika pille tegema ise.
Vaata minu tegemisi blogist Pilliait